De proeftuin Duurzame Mode 025 is in juni 2019 van start gegaan

Op vrijdag 7 juni 2019 werd de proeftuin Duurzame Mode 025 gelanceerd tijdens het Fashion + Design Festival Arnhem. Betty Bergman (gemeente Nijmegen), Saskia Bak (bestuursvoorzitter & directeur Museum Arnhem) en Sebastiaan Kramer (artistiek programmaleider) gaven informatie over de proeftuin.

_41A4461©EvaBroekema

Proeftuin Duurzame Mode 025

De proeftuin Duurzame Mode 025 is een van de vijftien proeftuinen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is aangemerkt als project om bij te dragen aan regionale samenwerking en ontwikkeling op cultureel vlak. De proeftuin Duurzame Mode 025 stelt zichzelf tot doel om het huidige mode ecosysteem in de 025 regio te versterken, verbinden en profileren als broedplek voor experiment, innovatie en duurzaamheid. Via een praktijkonderzoek waaraan zes geselecteerde modeontwerpers/-labels deel zullen nemen zal tijdens de loop van de proeftuin worden gezocht naar duurzame oplossingen en businessmodellen. De proeftuin zal de mogelijkheden van het regionale ecosysteem verkennen en in kaart brengen. Samen met de geselecteerde ontwerpers, betrokken organisaties en de programmaleiders zal de proeftuin de 025 regio verder positioneren en zichtbaar maken als landelijk toonaangevende regio voor nieuwe duurzame ontwikkelingen in en rondom mode.

_41A4303©EvaBroekema
_41A4311©EvaBroekema
_41A4330©EvaBroekema
_41A4344©EvaBroekema
_41A4381©EvaBroekema

025: Broedplek voor duurzame agenderende mode

Steeds meer mensen spreken zich uit tegen Fast Fashion. Dat is niet voor niets. De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld en uitbuiting is aan de orde van de dag. Het wereldwijde modesysteem kent vele sociaal-culturele, milieutechnische en economische uitdagingen en problemen. Lidewij Edelkoort liet in haar Anti-Fashion manifest al blijken dat de mode-industrie zich in een crisis bevindt. Het is dan ook de hoogste tijd om de waarde en betekenis van mode opnieuw te bevragen. Het ontwikkelen van een nieuw modesysteem kan een oplossing bieden om de crisis waarin de mode-industrie zich bevindt te gaan verhelpen. Er zullen oplossingen moeten worden gevonden waarin er op een verantwoordelijke manier wordt omgegaan met mode, met materialen, met makers en al het andere menselijke kapitaal dat komt kijken bij het ontwikkelen van kleding. Er zal een toekomst moeten worden ontwikkeld waarbij de consument weer op de hoogte is waar de materialen van onze kleding vandaan komen en hoe de materialen en kleding worden vervaardigd. Een nieuw modesysteem kan zo een positieve bijdrage leveren aan hedendaagse uitdagingen op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Met de proeftuin Duurzame Mode 025 wordt daarom een zoektocht ingezet om af te kunnen stappen van het oude modesysteem om te komen tot nieuwe manieren van werken.

Er zijn vele initiatieven en ontwikkelingen gaande om een duurzamere toekomst te bewerkstelligen, helaas zijn die ontwikkelingen vaak nog gefragmenteerd. Het is van belang dat er meer wordt samengewerkt om nieuwe kennis en (ontwerp) praktijken te ontwikkelen zodat mode een hernieuwde rol en maatschappelijke betekenis krijgt.

In de regio Arnhem/Nijmegen (025) worden de handen ineen geslagen en is de zoektocht gestart naar alternatieve modesystemen. De lokale sterkten uit de regio worden verbonden en nieuwe samenwerkingen worden tot stand gebracht, op weg naar een duurzamer en verantwoordelijker modesysteem. In de regio Arnhem / Nijmegen en omgeving zijn belangrijke, randvoorwaardelijke, actoren aanwezig om dat te kunnen bewerkstelligen. De (nabije) omgeving kent twee topuniversiteiten (Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit) waar veel onderzoek naar duurzaamheid en circulaire economie plaatsvindt. De regio kent een aantal goede hogescholen met ArtEZ als ‘kraamkamer’ van internationaal modetalent. Er bevindt zich een onderzoeksinstituut (ArtEZ Modelectoraat) op het gebied van mode en er is een levendig ecosysteem aan kennisinstituten, innovatieve bedrijven, startups, makers en platforms.

Nijmegen werd in 2018 niet voor niets European Green Capital. De stad kent vele kennisorganisaties en bedrijven op het gebied van duurzame ontwikkelingen en circulariteit. Kennis en ontwikkeltalent dat aanwezig is in de regio kan door het maken van nieuwe verbindingen met de in Arnhem zo sterk aanwezige makerspraktijk nog intensiever kan worden ingezet. Het aanwezige ecosysteem wordt nog eens extra ondersteund dankzij de aanwezigheid van het agenderende modeplatform State of Fashion en initiatieven als FACE (Fashion Center Arnhem) waar organisaties op het gebied van onderwijs, ontwerp, uitvoering en organisatie zich onder een dak hebben verzameld. Ook podia als het groeiende Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA) en de structurele modeprogrammering van Museum Arnhem dragen bij aan een stevig mode ecosysteem in de regio.

Om de mogelijkheden van een duurzamer en verantwoordelijker modesysteem te onderzoeken en stimuleren is de Proeftuin Duurzame Mode 025 opgezet. In deze proeftuin wordt in, de praktijk, gezocht naar alternatieve ontwerppraktijken die duurzaam opgezet en ontwikkeld kunnen gaan worden. In de proeftuin wordt dit onderzoek aangegaan vanuit de visie van modeontwerpers (de makers) en bij uitvoering van producten. De volop aanwezige expertise in de regio wordt daarbij ingezet en met elkaar verbonden om samenwerkingen op lokaal niveau te stimuleren.

 

foto’s: Eva Broekema